Over De Zoute Weide

Generaties lang hoedt de familie Molenaar op Ameland een schaapskudde. De schapen van het ras Texelaars grazen op het Nieuwlandsreid, het natuurgebied op Ameland wat enkele keren per jaar overstroomt. Elk jaar worden er ruim 200 lammeren geboren, welke van mei tot en met september bij de kudde grazen op het Nieuwlandsreid.

Het vlees van deze Texelaars is het beste lamsvlees wat Nederland te bieden heeft. Door het zoute gras heeft het vlees een ietwat zilte smaak. Menig toprestaurant in Nederland serveert dan ook lamsvlees van De Zoute Weide.

U bent altijd welkom op Ameland om de kudde te komen bekijken en het natuurgebied te bezoeken.

Vanaf september gaan de eerste slachtrijpe lammeren naar slagerij Menno Hoekstra te Anjum. Menno Hoekstra is gespecialiseerd in het klaarmaken van lamsvlees pakketten. Hij slacht de lammeren, stelt de pakketten samen en slaat deze diepgevroren op.

De Zoute Weide zorgt voor de levering van het bestelde pakket bij u thuis. Dit gebeurt op een aantal vaste bezorgdagen.

U ontvangt het pakket, wat bestaat uit diverse vleessoorten, in een koeldoos. Een half lam neemt ongeveer twee vriesladen ruimte in beslag.

Amelands Lamsvlees

Het vlees van De Zoute Weide komt van zuivere Texelaars. Doordat de zoute weiden van tijd tot tijd geheel overstroomd raken met zeewater kunnen zich hier alleen planten handhaven die tegen zout en overstroming bestand zijn. Op deze manier ontstaat een gevarieerde vegetatie die sterk afwijkt van die van de binnendijkse graslanden. 

Veruit de meeste graslanden worden sterk bemest en vaak gemaaid. De begroeiing heeft daardoor weinig soorten en bevat nauwelijks kruiden. Het bestaat vooral uit cultuurgrassen (Engels raaigras) die door de hoge bemesting zeer snel groeien. Duidelijk is dat het menu van het gemiddelde lam er dan ook heel anders uit ziet dan dat van een Zoute Weide-lam.